Najczęstszy zakres spraw, to:

PRAWO RODZINNE

 • rozwody

 • separacje

 •  alimenty

 •  rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka (kontakty, władza rodzicielska, decyzja w przedmiocie edukacji, zdrowia, wyrażenie zgody na czynności przekraczające zwykły zarząd, miejsce zamieszkania dziecka)

 •  przysposobienie

 •  egzekucja kontaktów

 •  wydanie dziecka

 •  ustanowienie rozdzielności majątkowej

PRAWO KARNE

 •  obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

 •  reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

 •  odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie

 • wnioski o dobrowolne poddanie się karze

 • środki odwoławcze zwyczajne i nadzwyczajne

 •  wnioski o naprawienie szkody i nawiązkę

 •  wnioski o przedterminowe zwolnienie z obowiązku odbywania kary pozbawienia wolności, wnioski o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

PRAWO CYWILNE, 

GOSPODARCZE

 • umowy (przygotowywanie, weryfikacja, doradztwo)

 • pozwy o zapłatę

 • odszkodowania

 • eksmisje

 •  podział majątku

 • zniesienie współwłasności

 • sprawy spadkowe

 • rejestracja i zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now